HEZKUNTZA INKLUSIBOA

ZER DA ETA ZER ESKATZEN DU

KULTURA INKLUSIBOA

 • Inklusioa ulertzea presentzia, partaidetza eta ikaskuntza gisa.
 • Irakasleek itxaropen handiak izatea ikasleekiko.
 • Toki guztiak dira hezigarriak: jolastokiak, korridoreak, jolas-orduak, ingurunea…
 • Pertsona da bere ikaskuntzaren protagonista.
 • Aniztasuna erabakiak hartzeko ardatz nagusitzat izatea.
 • Bultzatzea kidetasuna, errespetua, kohesioa eta elkarbizitza ona.
 • Eskola irekia eta parte hartzailea (familiak eta komunitatea).
 • Ebaluazio psikopedagogikoa; metodologiari eta testuinguruari buruzko datuak sartzea.
 • Sentsibilizaioa eta etengabeko prestakuntza.

ANTOLAKUNTZA NEURRIAK

 • Materialak beharretara egokitzea.
 • Ikasgelen kokapena.
 • Tutoretzak esleitzeko hezkuntza irizpideak.
 • Taldeak eta laguntzak malgutzea.
 • Talde heterogeneoendako berrikus daitezkeen irizpideak.
 • Irakaskuntza partekatua sustatzea.
 • Maila bereko gelek edo/eta maila-arteko gelek elkarrekin lan egin ahal izateko ordutegiak ematea.
 • Sustatzea irakasleek koordinatzeko lekuak eta denbora tarteak izan ditzaten.

METODOLOGIA NEURRIAK

 • Ikaskuntzaren diseinu unibertsala.
 • Metodologiak malgutzea, metodologia aktiboak lehenetsiz.
 • Maila anitzeko irakaskuntza.
 • Lan kooperatiboa, ikaskuntza kooperatiboa, berdinen arteko tutoretzak.
 • Ikaskuntza dialogikoa: solasaldi dialogikoak, eztabaidak, azalpenak, batzarrak.
 • Gaitasunak zeharka lantzeko proiektuetan oinarritutako ikaskuntza.
 • Zerbitzu ikaskuntza.

CURRICULUM NEURRIAK

 • Hezkuntza konpetentziak malgutasunez antolatu eta sekuentziatzea.
 • Funtsezko gaitasunak garatzeko gaitasun-zereginak. Pentsamenduaren kultura.
 • Prestakuntza-ebaluazioa. Autoebaluazioa, baterako ebaluazioa eta heteroebaluazioa.
 • Ikaskuntza pertsonalizatzea. Curriculum paraleloak aihestea, bakoitzaren ezaugarrietara egokitzea.
 • Edukiak lehenestea. Ikaskuntza funtzionala eta esanguratsua.
 • Ongi pentsatzea mailaz ez igotzea edo maila berean beste urtebetez mantentzea.

BALIABIDEAK

 • Irisgarritasun baliabideak (kognitiboak, sentsorialak eta fisikoak).
 • Testuliburuak erabili ala ez. Erabiltzeko irizpideak.
 • Jolastokiaren kudeaketa dinamikoa.
 • Espazioa bera irakasle izan daiteke: ikastetxeko espazioen beste erabilera batzuk.
 • Ingurune atsegina: zaintza eta erantzukizun partekatuak.
 • Ikaskuntza eta ezagutza teknologiaren erabilera.